ทปอ.เร่งทำระเบียบร่วมจัดซื้อจัดจ้างฯ

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. ทปอ.เร่งทำระเบียบร่วมจัดซื้อจัดจ้างฯ

ทปอ.เร่งทำระเบียบร่วมจัดซื้อจัดจ้างฯ

Posted in : news on by : admin

ทปอ.เร่งทำระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ห่วงกฏหมายใหม่กระทบเงินบริจาคและงานบริการวิชาการ เล็งหารือกรมบัญชีกลาง ทปอ.พร้อมตั้งคณะกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีดูโครงการรถไฟฟ้าไทยจีน

วันนี้( 22 ส.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิก ทปอ.เพื่อรองรับตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง ทปอ.เคยมีมติที่จะจัดทำระเบียบดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขณะนี้การดำเนินการภาพรวมเสร็จแล้ว เหลือเพียงในรายละเอียดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่อาจจะแตกต่างกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต่างๆต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลว่าต้องการเพิ่มเติมในส่วนไหน หรือไม่อย่างไร และมาสรุปร่วมกันอีกครั้ง

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันต้องหารือกับทางกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการดำเนินการว่าลักษณะใดควรหรือไม่ควรที่จะอยู่ในระเบียบข้อบังคับ เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยขาดความคล่องตัว คาดว่าจะยกร่างแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ จากนั้นจะนำเข้าพิจารณาในการประชุม ทปอ. ครั้งต่อไป ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ เมื่อ ทปอ. เห็นชอบก็จะนำร่างระเบียบดังกล่าวไปหารือกับทางกรมบัญชีกลางอีกครั้ง ก่อนให้ทุกมหาวิทยาลัยนำเข้าสภามหาวิทยาลัยเพื่อประกาศใช้ร่วมกันต่อไป

“สิ่งที่มหาวิทยาลัยเป็นห่วงมากเรื่อง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ คือ เรื่องเงินบริจาคและเงินสนับสนุนงานวิจัย และการบริการทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีรายละเอียดแตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้นจะต้องออกระเบียบเพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น การบริจาคเพื่องานวิจัย ก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที เป็นต้น”ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวและว่าทปอ.ยังหารือเรื่องโครงการรถไฟไทยจีน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของประเทศและทปอ.สนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่มีข้อเป็นห่วงเรื่องการถ่ายโอนเทคโนโลยี ทปอ. จึงได้ตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโปรแกรมที่จะเข้าถึงอาจารย์ทุกคน ทุกมหาวิทยาลัย ว่าถนัดด้านไหน เรื่องอะไรบ้าง เพื่อรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รอรับการถ่ายโอนเทคโนโลยี . ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews