“ปฐม” รณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพ “กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค”

  1. Home
  2. /
  3. health news
  4. /
  5. “ปฐม” รณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพ “กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค”

“ปฐม” รณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพ “กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค”

Posted in : health news on by : admin

“ปฐม” รณรงค์คนไทยใส่ใจสุขภาพ จัดกิจกรรมชวน “กินผัก-ผลไม้ ต้านโรค” ที่ตลาดสุขใจ นครปฐม ร้านปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง โดย โครงการ “ปฐมเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค” จะจัดกิจกรรม “กินผัก ผลไม้ ต้านโรค” ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม นี้ ที่ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้ให้ครบ 400 กรัม/วัน

ตามคำแนะนำของ สสส. และองค์การอนามัยโลก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค ลดความเสี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ
โดยลักษณะกิจกรรม จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ แนะนำ การบริโภคผักผลไม้ อย่างปลอดภัย ในปริมาณที่เหมาะสม มีกิจกรรมตอบคำถามง่ายๆ และตอบแบบสอบถามสั้นๆ รับรางวัลเป็น อาหารกล่อง Organic Express พร้อมน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากร้านปฐม ฟรี…!! นอกจากนี้ยังได้ชม ช้อป ชิม สินค้าเกษตรอินทรีย์ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ แชร์ประสบการณ์ ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตรงจากเกษตรกรผู้ปลูก ที่ตลาดสุขใจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมนี้ ทางโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสัญจรให้ความรู้ ไปตามสถานที่ต่างๆ อาทิ งาน Organic Farmers’ Market, ที่ร้านปฐม ซ.ทองหล่อ 23 กิจกรรมตลาดสุขใจสัญจร ที่อาคารเอสซีบีพาร์ค รัชโยธิน และ ที่ตลาดสุขใจแห่งนี้ เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคตื่นรู้ และเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ลดความเสี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth