ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

  1. Home
  2. /
  3. news
  4. /
  5. ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

ประโยชน์ของการว่ายน้ำ

Posted in : news on by : admin

การว่ายน้ำเป็นการออกกําลังที่เหมาะมากสําหรับคนอ้วนหรือผู้มีน้ําหนักตัวมาก เพราะการว่ายน้ําช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นบริเวณสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และอุณหภูมิของน้ําเย็นจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้นได้ดีกว่าการวิ่ง ทําให้เกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด
เคล็ดลับ:ควรว่ายน้ําอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และควรว่ายให้เร็วและไกลพอสมควร เช่น ว่ายในระยะทาง 300 เมตรใน 8 นาที เป็นต้น
ประโยชน์ของการว่ายน้ํา
-เสริมสร้างกล้ามเนื้อและบริหารหัวใจ
– รักษาสุขภาพปอด
-ผ่อนคลายสมอง
– ฝึกสมาธิ
-ใกล้ชิดธรรมชาติ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.