ลงทะเบียนออนไลน์รับ ‘วิตามินแก้มแดง’ ฟรี

  1. Home
  2. /
  3. health news
  4. /
  5. ลงทะเบียนออนไลน์รับ ‘วิตามินแก้มแดง’ ฟรี

ลงทะเบียนออนไลน์รับ ‘วิตามินแก้มแดง’ ฟรี

Posted in : health news on by : admin

กรมอนามัย ร่วม อย.-อภ.-สสส. ชวนผู้หญิงลงทะเบียนออนไลน์ รับวิตามิน “สาวไทยแก้มแดง” เสริมธาตุเหล็กและโฟลิกฟรี กินสัปดาห์ละเม็ด ลดซีด บำรุงร่างกาย ตั้งเป้า 50,000 รายในระยะแรกหลังเปิดลงทะเบียน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ว่า ตามมติสมัชชาอนามัยโลกปี 2012 ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกลดภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ร้อยละ 50

ภายในปี ค.ศ. 2025 สำหรับประเทศไทยผลการสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย ปี 2551 – 2552 พบว่า หญิงอายุ 19-50 ปี ได้รับธาตุเหล็กจากอาหารประมาณ 8 มิลลิกรัม หรือเพียง 1 ใน 3 ของความต้องการของร่างกาย และผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 – 2557 (NHES5) พบความชุกภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 45 ปี ร้อยละ 22.7 กรมอนามัยจึงต้องเร่งขับเคลื่อนการป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธุ์ให้ลดน้อยลง
นพ.วชิระ กล่าวว่า ที่ผ่านกรมอนามัยได้จัดทำโครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ โดยจัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 20 – 34 ปีทุกคน ที่พร้อม ตั้งใจ และวางแผนจะมีลูก กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง อย่างน้อย 12 สัปดาห์ ก่อนการตั้งครรภ์ ลดซีด บำรุงร่างกาย ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด ซึ่งขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้พัฒนาและผลิตวิตามินที่ประกอบไปด้วยโฟลิกและธาตุเหล็กในเม็ดเดียวกันหรือที่เรียกว่าวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก พร้อมมอบให้กับหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.สาวไทยแก้มแดง.com เพียงแค่กรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง โดยระยะแรกตั้งเป้า 50,000 ราย และเตรียมขยายจำนวนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.สนับสนุนให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับธาตุเหล็กและโฟลิก จึงได้สนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกขององค์การเภสัชกรรม โดยให้คำปรึกษาในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอขอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยา และการขออนุญาตโฆษณาตั้งแต่ก่อนการยื่นขออนุญาตและในระหว่างการพิจารณาอนุญาต มีการดำเนินพิจารณาเอกสารส่วนการควบคุมคุณภาพไปพร้อมๆ กับการประเมินเอกสารส่วนฉลากยา เอกสารการกำกับยา และกรรมวิธีการกำกับยา กระทั่งได้อนุมัติอนุมัติทะเบียนวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth